Om katter och litteratur

Bara den som har haft ett eget husdjur förstår den allomfattande känsla av samhörighet och kärlek som utbytet med ett djur ger. Husdjuret blir som en del av familjen och förutom hunden så är katten det vanligaste sällskapsdjuret i svenska hem. Katten är ett socialt och fascinerande djur med en.

exploore